Послуги клубу

Логоритмика

Логоритмика

Оформити замовлення

Логопедична ритмика

Одна із складових корекційоної педагогіки. Пов‘язує в одне ціле слово (звук), музику і рухи.

На що спрямована логоритміка

Розвиток немовленнєвих процесів:

- удосконалення загальної моторики, координації рухів, орієнтації у просторі;

- регуляція м‘язевого тонусу;

- розвиток відчуття музичного темпу і ритму, співочих здібностей;

- активізація усіх видів уваги і пам‘яті.

Розвиток мовлення і корекція мовленнєвих порушень:

- розвиток дихання, голосу;

- формування помірного темпу мовлення та його інтонаційної виразності;

- розвиток артикуляційної та мімічної моторики;

- координація мовлення з рухами;

- виховання правильної звуковимови і формування фонематичного слуху.

Під впливом регулярних логоритмічних занять в організмі відбувається перебудова різноманітних систем, например, серцево-судинної, дихальної, мовно-рухової, пізнавальної та ін.

Для кого логоритмика

Логопедом проводиться обов‘язкова первинна діагностика, за допомогою якої виявляється тип і співвідношення мовленнєвих та рухових порушень. Надаються рекомендації щодо доцільності відвідування логоритмічних занять, їх кількості та періодичності.

Тривалість занять

Від 20 до 30 хв

Форма проведення занять

Залежить від порушень:

індивідуально або

у міні-групах (до 5 дітей).

Структура занять з логоритміки включає:


· рухи під музику, які вправляють в різноманітних видах ходьби та бігу;

· танок (хоровод);

· розучування віршів, що супроводжується рухами;

· пісня, що супроводжується жестами;

· логопедична гімнастика; гімнастика для очей;

· мімічні вправи;

· вправи, що регулюють м‘язевий тонус, активізують увагу;

· пальчикова гра – розвиток дрібної моторики;

· рухова чи комунікативна гра;

Основний принцип побудови видів роботи на занятті

Всі види логоритмічних ігор і вправ пропонуються у поєднанні з будь-якою ритмічною основою: під музику, під рахунок або словесний, частіше віршований супровід.

Задачі логоритмики

- уточнення артикуляції – положення губ, язика, зубів при відтворенні звука, який вивчається;

- розвиток фонематичного сприйняття и фонематичних уявлень;

- розширення лексикового запасу;

- розвиток слухової уваги та зорової пам‘яті; удосконалення загальної і дрібної моторики;

- вироблення чітких координованих рухів у взаємозв‘язку із мовленням;

- розвиток мелодико-інтонаційних компонентів, творчої уяви.

- Всі вправи проводяться за наслідуванням. Мовленнєвий матеріал завчасно не вивчається.

Основа занять

Різноманітна: казковий сюжет, уявна мандрівка або екскурсія, фольклорні джерела, сюжетні і дидактичні ігри.