Послуги клубу

Психологічні тренінги (для дітей та дорослих)

Психологічні тренінги (для дітей та дорослих)

Оформити замовлення

Тренінги в нашому клубі – це гра в життя, під час якої вирішуються реальні життєві проблеми. Це, насамперед, навчання, яке базуэться на досвіді людини, а також допускає, що присутні на тренінгу люди, окрім отримання нової інформації, мають можливість відразу використовувати її на практиці, виробляючи нові навички.

Тренінг – це одночасно:

 • процес пізнання себе та інших, який є цікавим і неповторним;
 • неформальне, невимушене, конструктивне спілкування;
 • ефективна форма опанування знаннями;
 • інструмент для формування умінь і навичок;
 • форма розширення власного набутого досвіду;
 • спеціальна технологія, що допомагає краще зрозуміти та усвідомити власний світ, зробити своє життя щасливішим.

Тренінг, на думку фахівців, подібний до самого життя в мініатюрі. Описати тренінг словами людини, яка не відчула його на власному досвіді, так само складно, як висловити внутрішні переживання, як підібрати прості, ясні, зрозумілі слова та формулювання. Краще пройти через тренінг самому.

Тренінгова група зазвичай включає до 10 осіб.

Така кількість людей дозволяє оптимально використати час та ефективно вчитися.

Тренінгові заняття можуть бути різної тривалості: від 1,5-3-х до 8-ми годин.

Також наш клуб практикує таку вдалу форму групової роботи як марафон, тобто проведення занять одного циклу тривалістю 1,5-2 години щоденно протягом кількох днів.

Робочі місця для учасників у приміщенні розташовані по-різному, але головне - це уникнення «аудиторного» та «шкільного» стилів.

Тренінг проводить тренер (ведучий), котрий спілкується з учасниками «на рівних», тобто є таким самим учасником тренінгової групи, як і інші учасники.

Тренінг – це:

 • група, яка допомагає стати кожному її учаснику більш компетентним;

 • процес, під час якого учасники вступають у взаємодію;

 • процес, у центрі якого є проблема та її розуміння учасниками групи;

 • навчання, результат якого досягається у взаємодії всіх учасників тренінгу;

 • відкриття учасниками в собі нових можливостей, відчуття того, що вони знають та вміють більше, ніж до цих пір думали про себе;

 • можливість у безпечних, з одного боку, трохи штучних, а з іншого - наближених до реальності умовах взаємодії з іншими людьми досягти бажаних змін.

Серед методів, які ми застосовуємо в ході тренінгів:

 • робота в малих група;
 • рольова гра;
 • мозковий штурм;
 • дискусії;
 • міні-лекція;
 • прослуховування та перегляд аудіо-, відеозаписів.

Орієнтовна тематика тренінгів нашого клубу (дтв. розділ "Наші тренінги").